evidenčné číslo L-6687 - Memoria Project - User CD

Hlavný | Popis dokumentu | Technický popis | Obsah | Galéria | Obrazy | Zdroj XML

Technický popis

Digitalizácia obrazov

Digitalizačné centrum: Slovak National Library

Spracovateľ:

Pracovisko:

Kamera

Dual Profi +

Skenovacia stena

Objektív

Senzor

Ovládací program skenera

Nastavenia kamery

Svetlá:

Clona:

Čas expozície:

Rozlíšenie obrazov

DPI horizontálne: 300

DPI vertikálne: 300

Šírka obrazu: 2570

Výška obrazu: 3900

Farebná kalibrácia

:

:

:

:

:

Tlačená referenčná tabuľka HEXACHROM

:

:

:

:

Program na spracovanie obrazov

Adobe Photoshop 6.0