evidenčné číslo L-6687 - Memoria Project - User CD

Hlavný | Popis dokumentu | Technický popis | Obsah | Galéria | Obrazy | Zdroj XML

Bibliografický popis

Identifikácia dokumentu

Krajina: Slovensko

Miesto uloženia: Banská Bystrica

Depozit: Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

Zbierka: Zbierkový fond Literárneho a hudobného múzea Banská Bystrica

Signatúra: evidenčné číslo L-6687

Záhlavie

Názov: Biblia

Zodpovednosť :


Zodpovednosť: translator
Meno: Martin Luther

Zodpovednosť - tlačiar :


Zodpovednosť: printer
Meno: Wittemberg [type: place, role: printer]
Meno: Hans Lufft [type: person, role: printer]

Miesto vzniku: Německo, Wittemberg

Jazyk textu: německy [langKey: GER]

Dátum vzniku: 1555 [notBefore: 1555, notAfter: 1555]

Obsah

Prehľad

Uvedená Biblia bola vytlačená až po smrti Martina Luthera (1483 - 1546), ale napriek tomu pomerne prísne zachováva ním spracovanú podobu textov. Aj preto, že vychádza zo starších vydaní, najmä z vydania v roku 1550. Podrobnejší výskum tejto pamiatky potvrdil, že ide o vzácny exemplár, ktorý sa zachoval pravdepodobne len v univerzitnej knižnici Pembroke College v Cambridge, v Knižnici Augusta Herzoga vo Wolfenbüttel a v Banskej Bystrici. Exempláre v Cambridge a vo Wolffenbüttel nemajú drevorezy kolorované. Z troch wittenbergských vydaní Biblie v roku 1555 ide pravdepodobne o druhé, stredne výpravné vydanie.

Textová jednotka [n: 1]


Rozsah: Ir-VIv, 1r-344r, 1r-387v [from: fIr, to: 727v]

Zodpovednosť :


Zodpovednosť: translator
Meno: Martin Luther

Zodpovednosť - tlačiar :


Zodpovednosť: printer
Meno: Wittemberg [type: place, role: printer]
Meno: Hans Lufft [type: person, role: printer]

Názov: Biblia

Jazyk textu: nemecky [langKey: GER]


Textová jednotka [n: 1.1]


Rozsah: Ir [from: fIr, to: fIr]

Názov: [Titulný list]

Rubrika: Biblia, das ist die ganze heilige Schrifft. Deudsch. Doct. Mart. Luther. Wittemberg. Gedruckt durch Hans Lufft 1555.

Poznámka: Údaje o vytlačení, meno tlačiara a rok čiastočne poškodené.


Textová jednotka [n: 1.2]


Rozsah: IIr-Vv [from: fIIr, to: fVv]

Názov: Predhovor k Starému zákonu


Textová jednotka [n: 1.3]


Rozsah: VIr [from: fVIr, to: fVIr]

Názov: Zoznam kníh Starého zákona


Textová jednotka [n: 1.4]


Rozsah: 1r-31v [from: 1r, to: 31v]

Názov: Prvá kniha Mojžišova (Genesis)


Textová jednotka [n: 1.5]


Rozsah: 31v-58v [from: 31v, to: 58v]

Názov: Druhá kniha Mojžišova (Exodus)


Textová jednotka [n: 1.6]


Rozsah: 58v-74r [from: 58v, to: 74r]

Názov: Tretia kniha Mojžišova (Leviticus)


Textová jednotka [n: 1.7]


Rozsah: 74v-97v [from: 74v, to: 97v]

Názov: Štvrtá kniha Mojžišova (Numeri)


Textová jednotka [n: 1.8]


Rozsah: 98r-117v [from: 98r, to: 117v]

Názov: Piata kniha Mojžišova (Deuteronomium)


Textová jednotka [n: 1.9]


Rozsah: 118r-131v [from: 118r, to: 131v]

Názov: Kniha Józuova


Textová jednotka [n: 1.10]


Rozsah: 132r-147v [from: 132r, to: 147v]

Názov: Sudcovia


Textová jednotka [n: 1.11]


Rozsah: 148r-150r [from: 148r, to: 150r]

Názov: Rút


Textová jednotka [n: 1.12]


Rozsah: 150r-169r [from: 150r, to: 169r]

Názov: Prvá kniha Samuelova


Textová jednotka [n: 1.13]


Rozsah: 169r-184v [from: 169r, to: 184v]

Názov: Druhá kniha Samuelova


Textová jednotka [n: 1.14]


Rozsah: 185r-203v [from: 185r, to: 203v]

Názov: Prvá kniha kráľov


Textová jednotka [n: 1.15]


Rozsah: 204r-220v [from: 204r, to: 220v]

Názov: Druhá kniha kráľov


Textová jednotka [n: 1.16]


Rozsah: 221r-235v [from: 221r, to: 235v]

Názov: Prvá kniha kronická


Textová jednotka [n: 1.17]


Rozsah: 236r-254v [from: 236r, to: 254v]

Názov: Druhá kniha kronická


Textová jednotka [n: 1.18]


Rozsah: 254v-259v [from: 254v, to: 259v]

Názov: Ezdráš


Textová jednotka [n: 1.19]


Rozsah: 260r-267v [from: 260r, to: 267v]

Názov: Nehemiáš


Textová jednotka [n: 1.20]


Rozsah: 268r-272v [from: 268r, to: 272v]

Názov: Ester


Textová jednotka [n: 1.21]


Rozsah: 273r

Názov: Predhovor ku Knihe Jóbovej


Textová jednotka [n: 1.22]


Rozsah: 273r-286v [from: 273r, to: 286v]

Názov: Kniha Jóbova


Textová jednotka [n: 1.23]


Rozsah: 287r-287v [from: 287r, to: 287v]

Názov: Predhovor ku Knihe Žalmov


Textová jednotka [n: 1.24]


Rozsah: 288r-325r [from: 288r, to: 325r]

Názov: Žalmy


Textová jednotka [n: 1.25]


Rozsah: 325v-326r [from: 325v, to: 326r]

Názov: Predhovor ku Knihám Šalamúnovým


Textová jednotka [n: 1.26]


Rozsah: 326r-338r [from: 326r, to: 338r]

Názov: Kniha prísloví


Textová jednotka [n: 1.27]


Rozsah: 338r-342r [from: 338r, to: 342r]

Názov: Kazateľ


Textová jednotka [n: 1.28]


Rozsah: 342r-344r [from: 342r, to: 344r]

Názov: Pieseň piesní


Textová jednotka [n: 1.29]


Rozsah: 1r [from: 345r, to: 345r]

Názov: [Titulný list]

Rubrika: Die Propheten alle Deudsch. Doct. Mart. Luther. Wittemberg. Gedruckt durch Hans Lufft 1555.


Textová jednotka [n: 1.30]


Rozsah: 2r-4r [from: 346r, to: 348r]

Názov: Predhovor k Prorockým knihám


Textová jednotka [n: 1.31]


Rozsah: 4r-5r [from: 348r, to: 349r]

Názov: Predhovor k proroctvu Izaiášovmu


Textová jednotka [n: 1.32]


Rozsah: 5v-32v [from: 349v, to: 376v]

Názov: Izaiáš


Textová jednotka [n: 1.33]


Rozsah: 32v-33r [from: 376v, to: 377r]

Názov: Predhovor k proroctvu Jeremiášovmu


Textová jednotka [n: 1.34]


Rozsah: 33v-63v [from: 377v, to: 407v]

Názov: Jeremiáš


Textová jednotka [n: 1.35]


Rozsah: 64r-66v [from: 408r, to: 410v]

Názov: Plač Jeremiášov


Textová jednotka [n: 1.36]


Rozsah: 67r-69r [from: 411r, to: 413r]

Názov: Predhovor k proroctvu Ezechielovmu


Textová jednotka [n: 1.37]


Rozsah: 69v-96r [from: 413v, to: 439r]

Názov: Ezechiel


Textová jednotka [n: 1.38]


Rozsah: 96v-107r [from: 439v, to: 450r]

Názov: Predhovor k proroctvu Danielovmu a výklad jeho 12. kapitoly


Textová jednotka [n: 1.39]


Rozsah: 107v-116r [from: 450v, to: 458r]

Názov: Daniel


Textová jednotka [n: 1.40]


Rozsah: 116r-116v [from: 458r, to: 458v]

Názov: Predhovor k proroctvu Ozeášovmu


Textová jednotka [n: 1.41]


Rozsah: 116v-120v [from: 458v, to: 462v]

Názov: Ozeáš


Textová jednotka [n: 1.42]


Rozsah: 121r [from: 463r, to: 463r]

Názov: Predhovor k proroctvu Joelovmu


Textová jednotka [n: 1.43]


Rozsah: 121v-123r [from: 463v, to: 465r]

Názov: Joel


Textová jednotka [n: 1.44]


Rozsah: 123r-123v [from: 465r, to: 465v]

Názov: Predhovor k proroctvu Ámosovmu


Textová jednotka [n: 1.45]


Rozsah: 123v-127r [from: 465v, to: 469r]

Názov: Ámos


Textová jednotka [n: 1.46]


Rozsah: 127r [from: 469r, to: 469r]

Názov: Predhovor k proroctvu Abdiášovmu


Textová jednotka [n: 1.47]


Rozsah: 127v-128r [from: 469v, to: 470r]

Názov: Abdiáš


Textová jednotka [n: 1.48]


Rozsah: 128r-128v [from: 470r, to: 470v]

Názov: Predhovor k proroctvu Jonášovmu


Textová jednotka [n: 1.49]


Rozsah: 128v-129v [from: 470v, to: 471v]

Názov: Jonáš


Textová jednotka [n: 1.50]


Rozsah: 129v [from: 471v, to: 471v]

Názov: Predhovor k proroctvu Micheášovmu

Poznámka: Nie je zachovaná v úplnosti.


Textová jednotka [n: 1.51]


Rozsah: 131r-132v [from: 472r, to: 473v]

Názov: Micheáš

Poznámka: Neúplný, začína kapitolou 3.


Textová jednotka [n: 1.52]


Rozsah: 132v [from: 473v, to: 473v]

Názov: Predhovor k proroctvu Nahumovmu


Textová jednotka [n: 1.53]


Rozsah: 133r-134r [from: 474r, to: 475r]

Názov: Nahum


Textová jednotka [n: 1.54]


Rozsah: 134r-134v [from: 475r, to: 475v]

Názov: Predhovor k proroctvu Abakukovmu


Textová jednotka [n: 1.55]


Rozsah: 134v-136r [from: 475v, to: 477r]

Názov: Abakuk


Textová jednotka [n: 1.56]


Rozsah: 136r-136v [from: 477r, to: 477v]

Názov: Predhovor k proroctvu Sofoniášovmu


Textová jednotka [n: 1.57]


Rozsah: 136v-138r [from: 477v, to: 479r]

Názov: Sofoniáš


Textová jednotka [n: 1.58]


Rozsah: 138r [from: 479r, to: 479r]

Názov: Predhovor k proroctvu Aggeovmu


Textová jednotka [n: 1.59]


Rozsah: 138v-139v [from: 479v, to: 480v]

Názov: Aggeus


Textová jednotka [n: 1.60]


Rozsah: 139v [from: 480v, to: 480v]

Názov: Predhovor k proroctvu Zachariášovmu


Textová jednotka [n: 1.61]


Rozsah: 140r-144v [from: 481r, to: 485v]

Názov: Zachariáš


Textová jednotka [n: 1.62]


Rozsah: 145r [from: 486r, to: 486r]

Názov: Predhovor k proroctvu Malachiášovmu


Textová jednotka [n: 1.63]


Rozsah: 145r-146v [from: 486r, to: 487v]

Názov: Malachiáš


Textová jednotka [n: 1.64]


Rozsah: 147r-229r [from: 488r, to: 570r]

Názov: Deuterokanonické texty Starého zákona s predhovormi


Textová jednotka [n: 1.64.1]


Rozsah: 147r-147v [from: 488r, to: 488v]

Názov: Predhovor k Judite


Textová jednotka [n: 1.64.2]


Rozsah: 147v-154r [from: 488v, to: 495r]

Názov: Judita


Textová jednotka [n: 1.64.3]


Rozsah: 154r-155r [from: 495r, to: 496r]

Názov: Predhovor ku Knihe Múdrosti


Textová jednotka [n: 1.64.4]


Rozsah: 155r-162v [from: 496r, to: 503v]

Názov: Kniha Múdrosti


Textová jednotka [n: 1.64.5]


Rozsah: 163r [from: 504r, to: 504r]

Názov: Predhovor k Tobiášovi


Textová jednotka [n: 1.64.6]


Rozsah: 163v-169r [from: 504v, to: 510r]

Názov: Tobiáš


Textová jednotka [n: 1.64.7]


Rozsah: 169v-170r [from: 510v, to: 511r]

Názov: Predhovor ku Knihe Sirachovcovej


Textová jednotka [n: 1.64.8]


Rozsah: 170r-191r [from: 511r, to: 532r]

Názov: Sirachovec


Textová jednotka [n: 1.64.9]


Rozsah: 191r [from: 532r, to: 532r]

Názov: Predhovor k proroctvu Baruchovmu


Textová jednotka [n: 1.64.10]


Rozsah: 191v-195r [from: 532v, to: 536r]

Názov: Baruch


Textová jednotka [n: 1.64.11]


Rozsah: 195r-195v [from: 536r, to: 536v]

Názov: Predhovor k Prvej knihe Makabejskej


Textová jednotka [n: 1.64.12]


Rozsah: 195v-211v [from: 536v, to: 552v]

Názov: Prvá kniha Makabejská


Textová jednotka [n: 1.64.13]


Rozsah: 212r [from: 553r, to: 553r]

Názov: Predhovor k Druhej knihe Makabejskej


Textová jednotka [n: 1.64.14]


Rozsah: 212r-223v [from: 553r, to: 564v]

Názov: Druhá kniha Makabejská


Textová jednotka [n: 1.64.15]


Rozsah: 223v [from: 564v, to: 564v]

Názov: Predhovor k dodatkom k Estere a Danielovi


Textová jednotka [n: 1.64.16]


Rozsah: 224r-225v [from: 565r, to: 566v]

Názov: Dodatok k Estere


Textová jednotka [n: 1.64.17]


Rozsah: 225v-229r [from: 566v, to: 570r]

Názov: Dodatky k Danielovi


Textová jednotka [n: 1.64.18]


Rozsah: 229r [from: 570r, to: 570r]

Názov: Modlitba kráľa Manassa


Textová jednotka [n: 1.65]


Rozsah: 229v-230r [from: 570v, to: 571r]

Názov: Predhovor k Novému zákonu


Textová jednotka [n: 1.66]


Rozsah: 230v [from: 571v, to: 571v]

Názov: Zoznam kníh Nového zákona


Textová jednotka [n: 1.67]


Rozsah: 230v-248v [from: 571v, to: 589v]

Názov: Evanjelium podľa Matúša


Textová jednotka [n: 1.68]


Rozsah: 248v-259v [from: 589v, to: 600v]

Názov: Evanjelium podľa Marka


Textová jednotka [n: 1.69]


Rozsah: 259v-278v [from: 600v, to: 619v]

Názov: Evanjelium podľa Lukáša


Textová jednotka [n: 1.70]


Rozsah: 279r-293r [from: 620r, to: 634r]

Názov: Evanjelium podľa Jána


Textová jednotka [n: 1.71]


Rozsah: 293r-293v [from: 634r, to: 634v]

Názov: Predhovor k Skutkom apoštolov


Textová jednotka [n: 1.72]


Rozsah: 293v-311v [from: 634v, to: 652v]

Názov: Skutky apoštolov


Textová jednotka [n: 1.73]


Rozsah: 311v-315r [from: 652v, to: 656r]

Názov: Predhovor k epištole Rímskym


Textová jednotka [n: 1.74]


Rozsah: 315v-323r [from: 656v, to: 664r]

Názov: Epištola Rímskym


Textová jednotka [n: 1.75]


Rozsah: 323v-324r [from: 664v, to: 665r]

Názov: Predhovor k prvej epištole Korintským


Textová jednotka [n: 1.76]


Rozsah: 324r-331v [from: 665r, to: 672v]

Názov: Prvá epištola Korintským


Textová jednotka [n: 1.77]


Rozsah: 331v [from: 672v, to: 672v]

Názov: Predhovor k druhej epištole Korintským


Textová jednotka [n: 1.78]


Rozsah: 332r-336v [from: 673r, to: 677v]

Názov: Druhá epištola Korintským


Textová jednotka [n: 1.79]


Rozsah: 336v-337r [from: 677v, to: 678r]

Názov: Predhovor k epištole Galatským


Textová jednotka [n: 1.80]


Rozsah: 337r-339v [from: 678r, to: 680v]

Názov: Epištola Galatským


Textová jednotka [n: 1.81]


Rozsah: 339v [from: 680v, to: 680v]

Názov: Predhovor k epištole Efezským


Textová jednotka [n: 1.82]


Rozsah: 340r-342v [from: 681r, to: 683v]

Názov: Epištola Efezským


Textová jednotka [n: 1.83]


Rozsah: 342v [from: 683v, to: 683v]

Názov: Predhovor k epištole Filipským


Textová jednotka [n: 1.84]


Rozsah: 342v-344v [from: 683v, to: 685v]

Názov: Epištola Filipským


Textová jednotka [n: 1.85]


Rozsah: 344v [from: 685v, to: 685v]

Názov: Predhovor k epištole Kolosenským


Textová jednotka [n: 1.86]


Rozsah: 344v-346r [from: 685v, to: 687r]

Názov: Epištola Kolosenským


Textová jednotka [n: 1.87]


Rozsah: 346v [from: 687v, to: 687v]

Názov: Predhovor k prvej epištole Tesalonickým


Textová jednotka [n: 1.88]


Rozsah: 346v-348r [from: 687v, to: 689r]

Názov: Prvá epištola Tesalonickým


Textová jednotka [n: 1.89]


Rozsah: 348r [from: 689r, to: 689r]

Názov: Predhovor k druhej epištole Tesalonickým


Textová jednotka [n: 1.90]


Rozsah: 348v-349r [from: 689v, to: 690r]

Názov: Druhá epištola Tesalonickým


Textová jednotka [n: 1.91]


Rozsah: 349v [from: 690v, to: 690v]

Názov: Predhovor k prvej epištole Timoteovi


Textová jednotka [n: 1.92]


Rozsah: 349v-351v [from: 690v, to: 692v]

Názov: Prvá epištola Timoteovi


Textová jednotka [n: 1.93]


Rozsah: 352r [from: 693r, to: 693r]

Názov: Predhovor k druhej epištole Timoteovi


Textová jednotka [n: 1.94]


Rozsah: 352r-353r [from: 693r, to: 694r]

Názov: Druhá epištola Timoteovi


Textová jednotka [n: 1.95]


Rozsah: 353v [from: 694v, to: 694v]

Názov: Predhovor k epištole Titovi


Textová jednotka [n: 1.96]


Rozsah: 353v-354v [from: 694v, to: 695v]

Názov: Epištola Titovi


Textová jednotka [n: 1.97]


Rozsah: 354v [from: 695v, to: 695v]

Názov: Predhovor k epištole Filémonovi


Textová jednotka [n: 1.98]


Rozsah: 354v-355r [from: 695v, to: 696r]

Názov: Epištola Filémonovi


Textová jednotka [n: 1.99]


Rozsah: 355r [from: 696r, to: 696r]

Názov: Predhovor k prvej epištole Petrovej


Textová jednotka [n: 1.100]


Rozsah: 355v-357v [from: 696v, to: 698v]

Názov: Prvá epištola Petrova


Textová jednotka [n: 1.101]


Rozsah: 357v [from: 698v, to: 698v]

Názov: Predhovor k druhej epištole Petrovej


Textová jednotka [n: 1.102]


Rozsah: 358r-359r [from: 699r, to: 700r]

Názov: Druhá epištola Petrova


Textová jednotka [n: 1.103]


Rozsah: 359r-359v [from: 700r, to: 700v]

Názov: Predhovor k Jánovým epištolám


Textová jednotka [n: 1.104]


Rozsah: 359v-361v [from: 700v, to: 702v]

Názov: Prvá epištola Jánova


Textová jednotka [n: 1.105]


Rozsah: 361v [from: 702v, to: 702v]

Názov: Druhá epištola Jánova


Textová jednotka [n: 1.106]


Rozsah: 362r [from: 703r, to: 703r]

Názov: Tretia epištola Jánova


Textová jednotka [n: 1.107]


Rozsah: 362r-362v [from: 703r, to: 703v]

Názov: Predhovor k epištole Židom


Textová jednotka [n: 1.108]


Rozsah: 362v-368r [from: 703v, to: 709r]

Názov: Epištola Židom


Textová jednotka [n: 1.109]


Rozsah: 368r-368v [from: 709r, to: 709v]

Názov: Predhovor k epištolám Jakuba a Júdu


Textová jednotka [n: 1.110]


Rozsah: 368v-370v [from: 709v, to: 711v]

Názov: Epištola Jakubova


Textová jednotka [n: 1.111]


Rozsah: 370v-371r [from: 711v, to: 712r]

Názov: Epištola Júdova


Textová jednotka [n: 1.112]


Rozsah: 371r-373r [from: 712r, to: 714r]

Názov: Predhovor k Zjaveniu sv. Jána


Textová jednotka [n: 1.113]


Rozsah: 373v-387v [from: 714v, to: 727v]

Názov: Zjavenie sv. Jána (Apokalypsa)

Fyzický popis

Forma

Kódex, kniha, stará tlač.

Nosič

Papier.

Rozsah dokumentu: VI + 344 + 387 (recte 383) ff. Na začiatku a na konci tlače je po jednej mladšej predsádke (nedigitalizované). Starý zákon obsahuje 344 fóliovaných listov a 2. časť (od Kníh prorokov) 387 (v skutočnosti 383) listov - v tejto časti chýbajú listy 89, 112, 130 a 383. ( Rozmery: Rozmery listov sú cca 31,5 x 20,1 cm. Aj z rukopisných marginálií je zrejmé, že pri viazaní došlo k zrezaniu pôvodného formátu. )

Popis výzdoby

Výzdoba :

Tisk obsahuje 140 zachovaných a 25 poškodených kolorovaných drevorezov. Väčšina obrázkov v Starom zákone pochádza od Georga Lembergera, niektoré sú signované jeho monogramom a väčšina drevorezov v druhej časti je od Hansa Brosamera. Okrem jeho monogramu na dvoch nachádzame rok 1540, na štyroch rok 1549 a na jednom rok 1550. Titulný list k Starému zákonu i ku Knihe prorokov je identický. Zobrazuje Martina Luthera (vpravo) a Fridricha Múdreho pod krížom (symbol spojenia cirkevnej a svetskej moci). Jeho autorom je Lucas Cranach ml.

Ir (locus) [from: fIr, to: fIr] : Ukrižovaný Kristus, pod krížom kľačí Martin Luther a Fridrich Múdry, saský kurfirst.

VIv (locus) [from: fVIv, to: fVIv] : Hospodin, prvotný hriech a vyhnánie z raja (drevorez je zachovaný neúplne).

1v (locus) : Stvorenie Evy.

2r (locus) : Fragment drevorezu.

3r (locus) : Kain, Ábel, ich obeť a zabitie Ábela.

4v (locus) : Potopa a Noemova archa.

5v (locus) : Šém a Jáfet prikrývajú opitého Noema.

10r (locus) : Skaza Sodomy a utekajúci Lót so svojimi dcérami.

12r (locus) : Abrahám obetuje Izáka.

16v (locus) : Jákobov sen.

19v (locus) : Jákob zápasí s anjelom.

22v (locus) : Jozefovi bratia ho vyťahujú zo studne a predávajú obchodníkom.

23v (locus) : Josef a žena Putifarova.

24v (locus) : Faraónov sen.

25v (locus) : Jozefovi bratia prichádzajú nakúpiť obilie a klaňajú sa Jozefovi.

29r (locus) : Jákob žehná faraónovi.

31r (locus) : Jákobov pohreb.

32r (locus) : Faraón prikazuje zabíjať hebrejských chlapcov, Mojžišova matka ich v košíku kladie na breh Nílu.

33v (locus) : Mojžiš hovorí s Hospodinom v horiacom kri.

35v (locus) : Áron premieňa vodu v Níle na krv.

36r (locus) : Hospodin zosiela na Egypt žaby.

36v (locus) : Hospodin zosiela na Egypt muchy.

37r (locus) : Mojžiš spôsobuje Egypťanom ochorenie vredmi.

37v (locus) : Hospodin hovorí k Mojžišovi a ohlasuje mu krupobitie.

38v (locus) : Zoslanie kobyliek a temnoty na egyptskú zem.

39v (locus) : Sviatok paschy.

41v (locus) : Izraelci prechádzajú cez Červené more.

42v (locus) : Izraelci zbierajú mannu.

43v (locus) : Mojžiš otvoril palicou prameň v Chórébe, Áron a Chúr podopierajú Mojžišovi ruky pri bitke Izraelcov s Amálékom.

47v (locus) : Mojžiš dostáva dosky zákona.

48r (locus) : Truhla zmluvy.

48v (locus) : Sedemramenný svietnik.

49r (locus) : Exteriér svätyne.

49v (locus) : Interiér svätyne.

50r (locus) : Oltár, celkový pohľad na svätyňu.

53r (locus) : Izraelci uctievajú zlaté teľa, zatiaľ čo Hospodin hovorí s Mojžišom.

54r (locus) : Mojžiš rozbil dosky zákona, pobitie modloslužobníkov.

54v (locus) : Mojžiš dostáva dosky zákona.

74v (locus) : Hospodin hovorí k Mojžišovi.

81r (locus) : Izraelci za znamenia trúb tiahnu zo Sinajskej púšte.

82v (locus) : Zvedovia Izraelcov nesú hrozno z Eškolského údolia.

84v (locus) : Kórach repce proti Mojžišovi.

85v (locus) : Hospodin hovorí k Mojžišovi, ktorý vyberá palice za rody Izraelcov.

88r (locus) : Reptajúci proti Mojžišovi uštipnutí hadmi a bronzový had na stĺpe.

88v (locus) : Izraelci bojujú proti kráľovi Síchónovi.

89v (locus) : Bileám bije svoju oslicu.

92v (locus) : Mojžiš pred pospolitosťou vkladá ruku na Józuu.

98r (locus) : Mojžiš hovorí k Izraelcom.

117v (locus) : Mojžišov pohreb.

118r (locus) : Józua vedie Izraelcov.

119v (locus) : Izraelci prechádzajú Jordán.

120v (locus) : Pád Jericha.

124r (locus) : Pobitie piatich amorejských kráľov.

124v (locus) : Vojská severních kráľov (?) - ide o rovnaký drevorez ako na f. 241v.

132r (locus) : Júda a Šimeón bojujú proti Kanaáncom - ide o rovnaký drevorez ako na f. 198v druhej časti.

136r (locus) : Gideonovo rúcho, výber troch stoviek mužov, ktorí vyslobodia Izrealcov z rúk Midjáncov.

136v (locus) : Gideon vyvoláva zmätok v tábore Midjáncov.

140r (locus) : Dcéra Jefteho mu vychádza oproti z Micpy.

141r (locus) : Samson zabíja leva.

142r (locus) : Samson púšťa líšky do obilia Filištejcov.

142v (locus) : Samson zabíja tisíc mužov oslou čeľusťou, Hospodin dáva na Samsonovu prosbu vytrysknúť prameň v Lechí.

143r (locus) : Samson odnáša dvere mestskej brány v Gáze.

143v (locus) : Dalila a Filištínec strihajú Samsonovi vlasy.

144r (locus) : Samson rúca dom Filištíncov.

146v (locus) : Boj s Benjamínovcami pred Gibeou.

148r (locus) : Rút zbiera klasy na Bóazovom poli.

150r (locus) : Elkána a jeho ženy.

152v (locus) : Truhla Božia spôsobuje pohromy medzi Filištíncami.

155r (locus) : Pomazanie Saula.

159r (locus) : Pomazanie Dávida.

160v (locus) : Dávid a Goliáš.

164r (locus) : Dávid porazil Filištíncov pri Keílu.

167r (locus) : Vojsko Filištíncov (?).

168v (locus) : Saulova smrť.

171r (locus) : Jóáb zabíja Abnéra.

172r (locus) : Prenesenie Truhly Božej do Jeruzalema.

174v (locus) : Dávid a Bat-šeba.

178v (locus) : Šimeí zlorečí Dávidovi.

179v (locus) : Jóab zabíja Absolóna.

181v (locus) : Jóab zabíja Amása.

186v (locus) : Benája zabíja Jóaba.

187v (locus) : Šalamún súdi spor dvoch žien o dieťa.

189r (locus) : Šalamúnov chrám.

190r (locus) : Kráľovské paláce.

190v (locus) : Umývadlo z vybavenia chrámu.

191r (locus) : Stojan z vybavenia chrámu.

193v (locus) : Šalamún a kráľovná zo Sáby.

194r (locus) : Šalamúnov trón.

194v (locus) : Modla uctievaná Šalamúnovými ženami a Šalamúnom.

200r (locus) : Eliáš obetuje Hospodinovi, pobitie Baalových prorokov.

204v (locus) : Eliášovo nanebovstúpenie v ohnivom voze.

207r (locus) : Uzdravenie Naamána.

212r (locus) : Šípová predpoveď bojov s Aramejcami, oživenie mŕtveho hodeného do Eliášovho hrobu.

214v (locus) : Ácházova obeť.

217r (locus) : Hospodinov anjel zabíja vojakov v asýrskom tábore.

226v (locus) : Pobitie Filištíncov v Pas-damíme.

241v (locus) : Bitva medzi Abiášom a Jarobeámom (?) - ide o rovnaký drevorez ako na f. 124v.

242v (locus) : Ása v bitke poráža Zeracha.

260r (locus) : Skaza Jeruzalema a odvádzanie júdskeho ľudu do zajatia.

261v (locus) : Obnova hradieb Jeruzalema.

268r (locus) : Hostina kráľa Ahasvéra.

269r (locus) : Ahasvér ustanovuje Ester za kráľovnú.

270v (locus) : Ester kľačí pred kráľom a pozýva ho na hostinu.

273r (locus) : Poslovia prichádzajú k Jóbovi so zlými správami.

286v (locus) : Jób sa modlí za svojich priateľov, ich obeť Hospodinovi.

288r (locus) : Kráľ Dávid.

1r (locus) [from: 345r, to: 345r] : [Titulný list] Ukrižovaný Kristus, pod krížom kľačí Martin Luther a Fridrich Múdry, saský kurfirst.

5v (locus) [from: 349v, to: 349v] : Hospodin a Izaiáš.

33v (locus) [from: 377v, to: 377v] : Jeremiáš plače nad skazou Jeruzalema.

54v (locus) [from: 398v, to: 398v] : Ebedmelek zachraňuje Jeremiáša z cisterny.

69v (locus) [from: 413v, to: 413v] : Hospodin, Ezechiel a štyri bytosti a kolesá z jeho videnia.

108v (locus) [from: 451v, to: 451v] : Arjók uvádza Daniela ku kráľovi Nabukadnesarovi.

109v (locus) [from: 452v, to: 452v] : Traja mládenci a anjel v ohnivej peci.

116v (locus) [from: 458v, to: 458v] : Ozeáš.

121v (locus) [from: 463v, to: 463v] : Joel.

123v (locus) [from: 465v, to: 465v] : Ámos.

127v (locus) [from: 469v, to: 469v] : Abdiáš predpovedá potrestanie Edomu.

128v (locus) [from: 470v, to: 470v] : Jonáš a jeho zhltnutie veľrybou.

133r (locus) [from: 474r, to: 474r] : Nahum.

134v (locus) [from: 475v, to: 475v] : Abakuk.

136v (locus) [from: 477v, to: 477v] : Sofoniáš.

138v (locus) [from: 479v, to: 479v] : Ageus.

140r (locus) [from: 481r, to: 481r] : Zachariáš a znamenie z jeho proroctva.

145v (locus) [from: 486v, to: 486v] : Malachiáš.

152r (locus) [from: 493r, to: 493r] : Judita s hlavou Holofernovou.

163v (locus) [from: 504v, to: 504v] : Tobiáš vo väzení, ľud klaňajúci sa zlatému teľaťu.

164r (locus) [from: 505r, to: 505r] : Bohabojný ležiaci mŕtvy na ulici.

166r (locus) [from: 507r, to: 507r] : Tobiáš bojujúcí s rybou v Tigride.

168r (locus) [from: 509r, to: 509r] : Uzdravenie Tobiášovho otca.

198v (locus) [from: 539v, to: 539v] : Júda poráža Gorgiu - ide o rovnaký drevorez ako na f. 132r.

226v (locus) [from: 567v, to: 567v] : Daniel obhajuje Zuzanu.

230v (locus) [from: 571v, to: 571v] : Evanjelista Matúš.

248v (locus) [from: 589v, to: 589v] : Evanjelista Marek.

259v (locus) [from: 600v, to: 600v] : Evanjelista Lukáš - rovnaký drevorez ako na f. 293v druhej časti.

279r (locus) [from: 620r, to: 620r] : Evanjelista Ján - rovnaký drevorez ako na f. 359v druhej časti.

293v (locus) [from: 634v, to: 634v] : Evanjelista Lukáš - rovnaký drevorez ako na f. 259v druhej časti.

315v (locus) [from: 656v, to: 656v] : Sv. Pavel - rovnaký drevorez ako na f. 337r druhej časti.

324r (locus) [from: 665r, to: 665r] : Sv. Pavel odovzdávajúci epištolu poslovi - rovnaký drevorez ako na f. 349v druhej časti.

337r (locus) [from: 678r, to: 678r] : Sv. Pavel - rovnaký drevorez ako na f. 315v druhej časti.

349v (locus) [from: 690v, to: 690v] : Sv. Pavel odovzdávajúci epištolu poslovi - rovnaký drevorez ako na f. 324r druhej časti.

355v (locus) [from: 696v, to: 696v] : Sv. Peter.

359v (locus) [from: 700v, to: 700v] : Evanjelista Ján - rovnaký drevorez ako na f. 279r druhej časti.

368v (locus) [from: 709v, to: 709v] : Jakub odovzdávajúci epištolu poslovi.

373v (locus) [from: 714v, to: 714v] : Kristus apokalyptický.

375r (locus) [from: 716r, to: 716r] : Posledný súd.

376r (locus) [from: 717r, to: 717r] : Apokalyptickí jazdci.

376v (locus) [from: 717v, to: 717v] : Zabitie pre slovo Božie pod oltárom, hviezdy padajúce na zem.

377r (locus) [from: 718r, to: 718r] : Označenie Božích služobníkov.

377v (locus) [from: 718v, to: 718v] : Rozlomenie siedmej pečate, sedem anjelov s trúbami a anjel so zlatou kadidelnicou pred oltárom.

378r (locus) [from: 719r, to: 719r] : Hrôzy prvej a druhej trúby.

378v (locus) [from: 719v, to: 719v] : Hrôzy tretej a štvrtej trúby.

379r (locus) [from: 720r, to: 720r] : Hrôza piatej trúby - otvorenie studničnej priepasti.

379v (locus) [from: 720v, to: 720v] : Hrôza šiestej polnice, anjel s knihou stojaci na nebi a na zemi.

380r (locus) [from: 721r, to: 721r] : Odovzdanie trstinovej miery k zmeraniu chrámu a oltára.

381r (locus) [from: 722r, to: 722r] : Žena slnkom odetá a apokalyptický drak.

381v (locus) [from: 722v, to: 722v] : Apokalyptická šelma a jej socha, ktorej sa klania ľud.

382r (locus) [from: 723r, to: 723r] : Baránok a tisíce vykúpených.

382v (locus) [from: 723v, to: 723v] : Oberanie úrody zeme a viníc zeme.

384r (locus) [from: 724r, to: 724r] : Pád Babylona.

385r (locus) [from: 725r, to: 725r] : Uvrhnutie šelmy do ohnivého jazera.

385v (locus) [from: 725v, to: 725v] : Anjel vrhá satana do priepasti.

386r (locus) [from: 726r, to: 726r] : Oheň pohlcuje národy, ktoré zhromaždil satan, jeho uvrhnutie do ohnivého jazera.

386v (locus) [from: 726v, to: 726v] : Nový Jeruzalem.

Na začiatku jednotlivých kníh a kapitol iniciálky, väčšinou s rastlinnými a ornamentálnymi motívami, niekedy i s figurálnou výzdobou.

Popis väzby

Väzba [contemporary: no]

Tvrdá papierová väzba obtiahnutá kožou aj spolu s predsádkou je dodatočná, pochádza zrejme zo začiatku 19. storočia. Jej rozmery sú 32,7 x 22,5 cm.

Foliácia

Vo foliácii sa objavuje niekoľko chýb: v prvej časti je f. 288 označené ako 282. V druhej časti po f. 12 sú listy 13 a 14 číslované ako 19 a 20, po liste 30 sú dve fóliá označené číslom 32. List 87 je omylom označený ako 78. List 135 je označený znovu ako 134 a f. 318 je očíslované 218.

Stav dochovania

Časti niekterých listov (chýbajúce časti boli doplnené papierom) a listy 89, 112, 130, 383 druhej časti nie sú zachované. Tlač bola poškodená pôsobením vlhkosti.

História dokumentu

Pôvod [notBefore: 1555, notAfter: 1555, certainty: high, evidence: conjecture]

Německo, Wittemberg

Proveniencia

Biblia sa údajne zachovala vo farárskej rodine. Zo staršieho rukopisného záznamu priamo v Biblii sa meno nedá vyčítať, len poznámka v nemčine a maďarčine : "Aigenthum der Familia ....(?), Zolyom.". V roku 1969 ju Dr. Lucia Petelenová dostala do daru od svojej tety Margity Breuerovej, rod. Fiedlerovej zo Zvolena.

Spôsob získania

Knihu kúpilo Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici v roku 1983 od Dr. Lucie Petelenovej z Banskej Bystrice.

Doplnková informácia

Administratívne informácie

História popisu

Zdroj

Popis vytvořen 8. 5. 2006 (date) .

Záznamy vlastníka o správe dokumentu

Záznamy vlastníka o dokumente [type: conservation]

Kniha bola dvakrát reštaurovaná, tretíkrát v marci - apríli 2006 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Literatúra

Marianna Bárdiová (author) Biblia Martina Luthera z roku 1555 ako hudobno-ikonografická a múzejná pamiatka (title) [pozri zdroj pre kompletnú informáciu na "title"] Pamiatky a múzeá (title) [pozri zdroj pre kompletnú informáciu na "title"] 4/1999 (biblScope) [pozri zdroj pre kompletnú informáciu na "biblScope"] [pozri zdroj pre kompletnú informáciu na "imprint"] s. 40-44 (biblScope) [pozri zdroj pre kompletnú informáciu na "biblScope"]

Marianna Bárdiová (author) Musikikonographie in der Lutherbibel (title) [pozri zdroj pre kompletnú informáciu na "title"] Glasba in likovna umetnost / Musik und bildende Kunst (title) [pozri zdroj pre kompletnú informáciu na "title"] [pozri zdroj pre kompletnú informáciu na "imprint"] s. 153-162 (biblScope) [pozri zdroj pre kompletnú informáciu na "biblScope"]

Marianna Bárdiová (author) Wittenberská Biblia z roku 1555 ako múzejná pamiatka (title) [pozri zdroj pre kompletnú informáciu na "title"] Kniha 95-96 (title) [pozri zdroj pre kompletnú informáciu na "title"] [pozri zdroj pre kompletnú informáciu na "imprint"] s. 62-68 (biblScope) [pozri zdroj pre kompletnú informáciu na "biblScope"]